ตู้เฉียงรุ่น CP ใช้งานในการติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ Control ต่างๆ เช่น สวิทซ์ แผงวงจร หรือ ปุ่มกดต่างๆ เป็นต้น


ตัวตู้สามารถถอดประกบอสบับกันได้ 3 ด้าน


CP1 มักใช้ประกอบเป้นส่วนบนสุด
CP11 มักใช้ประกอบเป็นส่วนกลาง
CP111 มักใช้ประกอบเป็นส่วนล่างสุด
รายการ ขนาด / มม. ราคา
A B C D
CP1 600 450 300 170 2,330
CP11 600 200 650 300 2,610
CP111 600 600 300   2,610
ToTaL 7,550

CP2 800 450 300 170 2,890
CP12 800 200 650 300 4,345
CP112 800 600 300   4,345
ToTaL 11,580

CP3 1000 450 300 170 3,750
CP13 1000 200 650 300 4,925
CP113 1000 600 300   4,925
ToTaL 13,600

CP4 1200 450 300 170 4,345
CP14 1200 200 650 300 5,790
CP114 1200 600 300   5,790
ToTaL 15,925

CP5 1400 450 300 170 5,790
CP15 1400 200 650 300 7,210
CP115 1400 600 300   7,210
ToTaL 20,210

ทุกส่วนสามารถถอประกอบสลับกันและเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ หรือการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้