Simco Cabinet Standard
ตู้กันฝุ่น ที่ใช้ภายในอาคาร, ผลิตจากเหล็กขาว ความหนาที่ 0.9-1.4 มม., พร้อมแผ่นในสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ และช่องเจาะสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด

Confra

RACK ELECTRONIC & SERVER RACK
เป็นตู้มาตรฐานสำหรับใส่อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นที่เรียบร้อย สำหรับทั้งสำนักงานและบ้าน ง่ายต่อการทำความสะอาด และบำรุงรักษาป้องกันอุปกรณ์จากการกระแทก หรือฝุ่นละออง ตู้แร็คส์ 19 นิ้วทุกรุ่นผลิตตามมาตฐาน EIA (ANSI/EIA RS 310-C) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในอเมริกาและูยุโรป โดยระยะห่างของช่องจะสอดคล้องกับ IEC 297-1 และ DIN 41 494