Confra

CONFRA MODULAR SYSTEM
ตู้สวิทฑ์บอร์ดคอนฟรา (CONFRA) ระบบถอดแยกชิ้นส่วนประกอบได้เป็นเทคนิคการสร้างตู้สวิทซ์บอร์ที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยที่ระบบตู้จะสามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถผลิตไว้ในสต็อคพร้อมที่จะประกอบชิ้นส่วนเป็นตู้ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำได้ทันที

Confra

RACK ELECTRONIC & SERVER RACK
เป็นตู้มาตรฐานสำหรับใส่อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นที่เรียบร้อย สำหรับทั้งสำนักงานและบ้าน ง่ายต่อการทำความสะอาด และบำรุงรักษาป้องกันอุปกรณ์จากการกระแทก หรือฝุ่นละออง ตู้แร็คส์ 19 นิ้วทุกรุ่นผลิตตามมาตฐาน EIA (ANSI/EIA RS 310-C) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในอเมริกาและูยุโรป โดยระยะห่างของช่องจะสอดคล้องกับ IEC 297-1 และ DIN 41 494